· 

Wapenverzamelingen - leden

Interessante en gezellige bijeenkomst

Als belangrijk onderdeel van onze vereniging wil het bestuur graag bij haar leden langskomen. Hier kunnen ze in eigen persoon zien waar de leden in geïnteresseerd zijn, waar hun collecties uit bestaan en vooral veel informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Dit vormt een belangrijk onderdeel van de kennisverrijking van de vereniging.