· 

Oprichting en eerste 'Meet-n-Greet'

Onze eerste ledenbijeenkomst was een feit! afgelopen zondag 20 mei 2018 was de eerste "Meet-n-Greet", waarbij iedereen elkaar kon ontmoeten en het bestuur zichzelf kon presenteren. Zo hebben de voorzitter en de penningmeester hun visie uit de doeken gedaan en aangegeven waar de NVWHT voor staat, wat zij willen doen voor haar leden en waar we in de toekomst heen wensen te gaan.

 

Tijdens de bijeenkomst hebben sommige leden oude antieke vrije wapens (art.18 RWM) meegenomen uit hun collectie om hier te presenteren. Ze vertelde onder andere hoe bepaalde wapensystemen zich ontwikkelde terwijl andere leden aandachtig luisterden. Het interessante hierbij is dat sommige elkaar wisten aan te vullen met relevante technische- als historische informatie. Hier ging het tenslotte om!

 

Na afloop heeft het bestuur een lunch met aansluitende borrel aangeboden. Het was een bijzonder boeiende dag voor alle aanwezigen. De opkomst was groter dan verwacht, waaruit weer blijkt dat de NVWHT een juiste inzet en filosofie heeft. De historische locatie in Eindhoven gaf de dag extra cachet en de uiterst charmante gastvrouwen hadden hapjes en drankjes klaar voor iedereen. Dank hiervoor!  

 

Hieronder een aantal foto's van de bijeenkomst. NB - Alle wapens zijn vrij onder (art.18 RWM) en alle munitie is inert en kan niet verschoten worden. Te zien zijn een aantal kleinkaliber jachtwapens (Flobert), een Brits percussiepistool Model Sea Service, een collectie seinpistolen en militaire karabijnen - allen in zwartkruit. Ook werden er bijhorende artikelen tentoongesteld zoals bijvoorbeeld munitietassen en werd de historische herkomst ervan uitgelegd.