· 

Erkenning

Op vrijdag 21 september 2018 ontving het bestuur van de NVWHT de officiële erkenning van de minister van Justitie en Veiligheid! Onze vereniging is nu een volwaardig Nederlandse Wapenverzamelvereniging. Dit is mede tot stand gekomen door de nauwe samenwerking tussen de overheid, ons bestuur en verschillende experts op wapenverzamelgebied. Zij hebben ons bijgestaan waardoor de NVWHT een eigen filosofie hanteerd betreffende de uitvoering en controle aangaande de strenge regels die de wetgeving kent omtrent vuurwapenbezit in ons land. De NVWHT heeft aangetoond een betrouwbare partner te zijn voor de overheid. Onze kennis en gedegen ervaring stellen ons in staat om een integere gesprekspartner te zijn voor politie, justitie, politiek als defensie.

 

De NVWHT stelt strenge eisen. Niet alleen moeten alle leden vakkundig zijn op hun verzamelgebied, de vereniging in haar geheel is een autoriteit op het gebied van wapenhistorie en techniek. Continue onderzoek naar de geschiedenis als technische ontwikkelingen zijn voor alle leden verplicht. Excursies, lezingen, presentaties, ledenbezoeken alsmede interactieve media spelen hierbij een belangrijke rol. Het lidmaatschap geschiedt echter alleen op uitnodiging door het bestuur.