· 

Kazemattenbezoek 14 okt. 2018

De NVWHT organiseert naast studiebijeenkomsten ook excursies naar Historische plaatsen waar naast de vaderlandse geschiedenis ook wordt stilgestaan bij de mensen van toen. Een bijzonder voorbeeld was ons bezoek aan de Kazematten nabij het dorp Katwijk aan de Maas. Hier waren wij heengegaan om te zien hoe het geweest (was) of kon zijn, voor de jonge onervaren boerenjongens die de Nederlandse grens moesten verdedigen tegen de vijand. Ze waren vaak niet ouder als 25 jaar. De rivier de Maas vormt hier een natuurlijke barrière tussen de twee landen. De brughoofden waren belangrijke doelen voor de Duitsers om die in takt te veroveren zodat hun opmars ongehinderd kon doorgaan.

 

Oorspronkelijk was een kazemat een militair gebouw, dat als actief verdedigingswerk werd ingezet. De kazemat die wij bezochten was een bewapend betonnen bunker dat in 1936 langs de rivier de Maas gebouwd werd. Veel te weinig werden gebouwd en de Duitsers wisten precies waar ze stonden, welke bewapening ze hadden en soms zelfs wie er in stonden (!). In mei 1940 stond daar opeens het Duitse leger, met ervaren en beter getrainde soldaten, met de nieuwste bewapening en een 9-tegen-1 overmacht tegenover een veel te dunne linie Nederlandse soldaten. Hun verouderde wapens waren geen match tegenover de Duitse. Sommige kanonnen hadden slechts enkele stuks munitie. Toch wisten ze de vijand soms tot 6 uur (en meer) tegen te houden, voordat er capituleert moest worden.  Vele van hun verlieten daar het leven.

 

We kregen een inzicht hoe klein en eigenlijk bekrompen deze kazematten zijn. Er was weinig ruimte. En dan te denken dat hier met één inslag van een Duitse granaat, in één klap 6 jonge mannen het leven lieten..

 

De vrijwilligers die nu deze kazemat hebben gerestaureerd en weten te onderhouden, doen dit omdat zij, net als de NVWHT, er van overtuigd zijn dat onze geschiedenis niet verloren mag gaan. Onze kinderen mogen nu als vrije mensen meemaken hoe hun voorouders gevochten hebben voor hun vrijheid. Dit mag niet vergeten worden.

 

Een bijzondere dag.