*De NVWHT is wettelijk erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Nederlandse Vereniging voor WapenHistorie en Techniek*De Nederlandse vereniging voor wapenhistorie en techniek (NVWHT) stelt zich ten doel het bestuderen, bevorderen, conserveren en het delen van studie en kennis specifiek op het gebied van wapenhistorie en techniek. Om dit mogelijk te maken zullen haar leden kennis, wapens, literatuur en relevante technische onderdelen verzamelen uit nationale- als internationale bronnen. Zij kunnen hun bevindingen en expertise uitwisselen met andere toepasselijke verzamelverenigingen alsmede de overheid. Alle leden zijn in het bezit van de benodigde verloven.

 

Hierbij ligt de nadruk op het compileren van verlofplichtige wapens zoals omschreven staat in de Nederlandse Wet Wapens en Munitie.

 

 Deze befaamde collecties vormen een integraal onderdeel van ons nationaal erfgoed en worden hiervoor veilig bewaard. Ze vormen vooral een specialistische aanvulling op bestaande museale collecties en zullen de komende generaties historici een beter en nauwgezetter referentiekader geven voor verder toekomstig onderzoek.

 

Naast de interesse in de rijke Nederlandse wapenhistorie zal de vereniging ook meerdere historisch culturele excursies organiseren naar relevante locaties.

 

Onze leden streven er naar om een zo hoog mogelijke bekwaamheid en deskundigheid te behalen en waar mogelijk hun kennis en competenties te delen met anderen.  

 


Leer van ons.

Onze geschiedenis mag niet verloren gaan!