Nederlandse Vereniging voor Wapenhistorie en Techniek.

 

 

*De NVWHT is wettelijk erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het is een besloten vereniging. Lidmaatschap is alleen op uitnodiging.De Nederlandse vereniging voor wapenhistorie en techniek (NVWHT) stelt zich ten doel het bestuderen, bevorderen, conserveren en delen van informatie specifiek op het gebied van wapenhistorie en techniek. Om dit mogelijk te maken verzamelen onze leden kennis, wapens, literatuur en relevante technische onderdelen uit zowel nationale- als internationale bronnen. De leden kunnen hun bevindingen en expertise uitwisselen met andere toepasselijke verzamelverenigingen en de overheid. Onze leden zijn in het bezit van de benodigde verloven.

 

Hierbij ligt de nadruk op het compileren van verlofplichtige wapens zoals omschreven staat in de Nederlandse Wet Wapens en Munitie.

 

 

* klik op het kruisje midden op de  foto's om ze groter te zien


 

Deze befaamde collecties vormen een integraal onderdeel van ons nationaal erfgoed en worden hiervoor veilig bewaard. Ze vormen vooral een specialistische aanvulling op bestaande museale collecties en zullen de komende generaties historici een beter referentiekader geven voor verder onderzoek.

 

Naast de interesse in de rijke Nederlandse wapenhistorie zal de vereniging ook  historisch-culturele excursies organiseren naar relevante locaties. Hierdoor kunnen onze leden zelf een veel beter inzicht krijgen hoe verschillende factoren als wapens, techniek maar vooral de mensen een samenhangende rol hebben gespeeld in onze geschiedenis.

 

Wij streven er naar om een zo hoog mogelijke bekwaamheid en deskundigheid te behalen en waar mogelijk deze kennis en competenties te delen met anderen.  

 


LEER VAN ONS

 

ONZE GESCHIEDENIS MAG NIET VERLOREN GAAN!