Nieuws

Nieuws · 12. november 2020
Beste Leden, Het Corona virus heeft ons helaas in de greep, harder en langer dan verwacht. Daarom hebben we besloten om dit jaar alle activiteiten op te schorten. Hopelijk krijgen we een beter uitzicht op het komende jaar waarvoor we een activiteitenkalender hebben opgezet. Ook gaan we de opkomstverplichting los laten voor het jaar 2020. Daarnaast gaan we aspiranten, geballoteerd of niet, voorzien van informatie. Mede namens het bestuur, met vriendelijke groet Johan van der Linden

Nieuws · 30. september 2020
Beste leden, Inmiddels zijn we aan het plannen voor een volgende bijeenkomst. De bedoeling is om dit in november te houden, echter zijn we bang dat we door de extra maatregelen rondom Corona in de wielen gereden worden. We kijken naar iets wat snel ingezet kan worden mocht er weer meer ruimte komen.

Nieuws · 05. september 2020
Op 5 september hebben we weer (eindelijk) een bijeenkomst en Algemene Ledenvergadering gehouden bij onze Ben Junier te Grave. Ben had alles goed georganiseerd met disinfectieplekken, op afstand geplaatste tafels en stoelen en iedereen hield zich aan de 1,5 meter regel. Mooie collecties gezien. Het bestuur hield haar betoog en na de lunch kon iedereen weer informatie inwinnen en delen met andere collega-verzamelaars. Met dank aan Ben en zijn familie voor het warme onthaal!