· 

Laatste keer poetsen bij de Bertus Huisman collectie

HELMOND – December 2021

 

Brand in het restaurant van Bertus

Iedereen weet nog van die verschrikkelijke foto’s en het nieuwsbericht dat het restaurant van ons lid Bertus Huisman zwaar beschadigd was door een felle brand. De brandweer kwam te pas maar kon ondanks haar verwoede pogingen, het vuur niet tijdig blussen. De vlammen sloegen door het pand en uiteindelijk bereikte het ook de wapenverzameling van Bertus. De rookontwikkeling met hoge temperaturen samen met het vele bluswater waren gezamenlijk enorm schadelijk voor zijn wapenverzameling.

 

Brand-, water- en rookschade

Door allerlei moeilijke omstandigheden wist Bertus toch het overgrote deel van zijn verzameling in veiligheid te stellen, ware het niet dat de schade evident was. De meeste wapens en onderdelen werden door de rook en water aangetast. Vooral de oudere vuurwapens hadden het zwaar te verduren. Mede door de oude blanke ijzeren onderdelen en zacht metalen lopen, waren deze het meest aangetast. Na verschillende opties overwogen te hebben bedacht hij een plan om te kijken of het mogelijk was met de inzet van verzamelaars met de juiste kennis en ervaring zijn verzameling te herstellen door deze te reinigen, de ontstane schade te herstellen en te conserveren.

 

NVWHT       

En zo ontstond een dialoog met het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Wapenhistorie en Techniek (NVWHT). Hierin werd besproken wat de doelstelling was en hoe die behaald diende te worden. Daartegenover stond een ruimschoots royale vergoeding aan de vereniging. Hiermee kan de vereniging, namens haar leden, ook weer eigen investeringen maken voor een nog hoger kwalitatieve vereniging. Te denken aan een verbeteren van de website, mogelijkheden voor een digitale database, enz. Zo werd er een schema opgesteld en een app aangemaakt waar leden konden aangeven wanneer ze konden komen om zo te kunnen coördineren dat er met niet te veel maar ook niet te weinig mensen aanwezig waren. Een hoop geregel en gedoe om alles goed mogelijk te laten verlopen.

 

Laatste poetsactiviteiten

Op zaterdag 27 november hebben de laatste poetsactiviteiten plaatsgevonden. Het betrof nog een groot aantal bajonetten, toebehoren, lederwerk en een laatste affuit. Met een ploeg van 8 man zijn de laatste loodjes geklaard. Terugkijkend op het geheel hebben er vanaf 3 april t/m 27 november 29 leden deelgenomen op 29 dagen dat er gepoetst werd. Dit resulteerde in een totaal van 150 werkdagen waarin de klus geklaard werd.

 

Een ander helpen

Vaak wordt gedacht dat wapenverzamelaars eigenzinnig en soms egoïstisch individuen zijn. Misschien zit daar toch een zekere vorm van waarheid in, maar over het algemeen zijn wij toch sociale wezens die onze tijd en energie investeren in het verzamelen, bewaren en categoriseren van zeldzame historisch spullen. In ons geval zijn dat vuurwapens. Volgens sommige psychologen is dat het gevolg van een verlangen naar bescherming uit het verleden en vervult dat een behoefte. Hoe dan ook, de meerderheid van de leden van de NVWHT meldden zich aan om Bertus te helpen.

Ik begon mijn betoog met de opmerking dat sommige onwetenden mensen denken dat wapenverzamelaars ook soms egoïstische individuen zijn die hun eigen behoefte moeten bevredigen en daarom hun eigen belang voor die van anderen zetten. Echter, hebben we bij de NVWHT juist het tegenovergestelde gezien doordat er een groot aantal leden waren die ook de noodzaak zagen om Bertus te helpen met deze monumentale schoonmaakactie. Immers, “..dit kon mij toch ook gebeuren..?” en dan wens je ook hulp van andere medeverzamelaars. En, ook niet onbelangrijk, het gaf de verzamelaar een ongeëvenaard inzicht in zoveel verschillende wapensystemen waar hij zelf geen idee van had dat die bestonden. Een geweldig leermoment.

 

Behoefte

Het verzamelen op zich vervult dus een behoefte. Ok – tot zoverre. Maar waar komt het toch vandaan om juist wapens te verzamelen? En geen postzegels of iets dergelijks. Ook hier denken de psychologen dat het een oud verworven feit is uit het verre verleden toen wij nog nootjes en bessen verzamelden. De jacht naar een bepaald voorwerp of wapen, het uiteindelijk vinden, het ophalen, het demonteren en zien hoe het werkt, en het categoriseren vormen (blijkbaar) belangrijke stimuli voor ons wapenverzamelaars. Het geeft de wapenverzamelaar een fijn gevoel van geborgenheid en veiligheid, iets wat we in onze jeugd ooit geleerd zouden hebben. Sommige tijdens hun militaire diensttijd, andere weer uit een interesse in historische gebeurtenissen of ervaring (dan weten we dat ook weer)

 

Expositieruimte

Een ander helpen in nood is een altruïstische daad. Iets waar de poetsers zelf niets voor kregen betaald, maar de vereniging daarentegen kreeg wel een eenmalige vergoeding.  Wel kregen de poetsers iedere keer een fantastische warme lunch, een gezellige en sociale omgeving vol collega-verzamelaars en de mogelijkheid om veel nieuwe wapensystemen van heel dichtbij te mogen bestuderen. Na een jaar hard poetsen en vele uren vrijwillig ingezet te hebben, is de klus uiteindelijk geklaard. We zullen het missen, maar hopen dat Bertus ook blij is met het resultaat en wachten op de nieuwe expositieruimte die overigens nog ingericht moet worden. Wellicht dienen zich nog wel eens wat meer van deze acties aan, zoals bijvoorbeeld ook in museum Elburg afgelopen jaar.

Door velen zijn deze bijeenkomsten als zeer leerzaam ervaren.

Na de opening van de nieuwe expositieruimte zullen we samen een biertje - of twee - nuttigen!

Dank namens Bertus, ook dank aan zijn familie voor al het lekkers en alle leden die zich hiervoor hebben ingezet.

 

Namens het bestuur van de NVWHT,

Johan van der Linden

Voorzitter NVWHT