· 

Actie: Help onze Bertus uit de brand

Zoals inmiddels bij eenieder wel bekend heeft de wapencollectie van ons lid Bertus te maken gehad met een verschrikkelijke brand. Nu eindelijk duidelijk is hoe deze afgewikkeld kan worden en de collectie verhuisd is naar een adres waar de schade zorgvuldig kan worden hersteld, is onze vereniging gevraagd of we hierbij steun willen verlenen. We zullen inhoudelijk de schade evalueren en inventariseren wat er nodig is om deze te herstellen.  Hiervoor wordt een plan opgemaakt.

 

We zijn op 3 april op pad gegaan als eerste om de wapens te verplaatsen van de tijdelijke opslag naar de locatie waar de werkzaamheden plaats zullen vinden. Er is geïnventariseerd en er zijn wat werkplekken ingericht. Als eerste is er een bestellijst gemaakt van middelen die er nodig zijn om met een aantal mensen tegelijk hieraan te kunnen werken.

 

Op 10 april hebben we een eerste poetsdag gehad om te kijken of het werkt en we zijn tot de conclusie gekomen dat er met 4 tot max 6 personen tegelijk gewerkt kan worden. Dit conform de onderlinge ruimte volgens het RIVM maar ook om elkaar gewoonweg niet in de weg te lopen. Op deze eerste dag zijn in totaal zo’n 30 wapens behandeld van verschillende uitvoeringen en met verschillende schades. Voor een aantal wapens blijkt een goede poetsbeurt voldoende te zijn maar voor andere wapens geldt dat deze geheel met olie en staalwol opgehaald moeten worden om weer tot een toonbaar resultaat te komen. Er zat dan ook een verschil in per persoon van 2 tot 14 wapens op die dag. Conclusie is dan ook dat zeker de antieke stukken veel meer aandacht vergen daar deze niet voorzien zijn van een beschermende oppervlaktebehandeling.

 

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door vrijwilligers van onze vereniging en goede afspraken gemaakt met Bertus over een reiskostenvergoeding en een voortreffelijk verzorgde lunch. Daarbij wordt aan de vereniging een mooie financiële donatie gedaan.

 

We zijn gestart met een aantal personen maar gezien de omvang van de collectie en het werk wat erbij komt kijken kunnen we hier nog wel wat aanvulling bij gebruiken. Belangrijk is dan wel dat je enige ervaring hebt met het uiteennemen en in elkaar zetten van verschillende wapentypen, maar zeker ook ervaring in het zorgvuldig reinigen en schoonmaken van wapens zonder de originaliteit aan te tasten. Dus geen grove middelen als schuurpapier, scotch-brite etc. en als het echt niet anders kan dan strikt en alleen in overleg met Bertus of de begeleiding ter plekke.  

 

Voor de mensen die helpen is een Appgroep opgezet voor het maken van afspraken en planning, zodat er ook snel en eenvoudig iedereen geïnformeerd kan worden.  

 

Hoeveel dagen er nodig zijn is moeilijk in te schatten en afhankelijk van diverse factoren als bezetting en de te herstellen schade. Een ding is zeker: als de klus afgerond is zullen de wapens weer geplaatst worden in een mooie ruime expositieruimte. Dit biedt ook ons als vereniging weer de mogelijkheid om daar weer wat te organiseren zoals een bijeenkomst of gebruik voor opleidingen en anders voor leden om een interessante collectie te bezoeken. Maar eerst zal er nog veel gepoetst worden....heel veel gepoetst worden! Meldt je daarom aan als vrijwilliger en krijg daarbij een zeldzaam inzicht in één van Nederlands mooiste wapencollecties.

 

De herstelactie wordt voorlopig gecoördineerd door Johan van der Linden en voor informatie gelieve contact op te nemen via jhvanderlinden@kpnmail.nl

Met vriendelijke groet

 

 

Johan van der Linden - voorzitter