· 

Politiek van onze Rob uit Den Haag

 

DEN HAAG - (ingezonden brief)

 

Geacht bestuur en leden van de NVWHT,

 

De politiek is al even met reces en ook de meesten van óns hebben de vakantie in zicht. Soms zijn er tijden dat we zichtbaar stappen maken, soms vindt de grootste voortgang achter de schermen plaats zoals de laatste maanden het geval is geweest. De reden dat deze update laat binnenvalt is dat ik verwacht dat elk moment de voorzitter van de ‘werkgroep basisplan WWM’ bekend kan worden gemaakt. Ik had gehoopt deze aanwijzing nog voor de vakantie aan u te kunnen melden maar de snelheid waarmee de ambtelijke molens draaien is soms niet te versnellen. Ik hoop u kort na de vakantie meer te kunnen vertellen. Wél wil ik alvast een compliment maken aan de beleidsmedewerkers van J&V die ons gedurende het gehele traject op een prettige manier betrokken hebben. Een manier van samenwerken die we niet gewend waren vanuit het verleden maar, natuurlijk ook door onze aangepaste werkwijze, zeer wel het startpunt kan zijn voor toekomstige projecten.

 

Ook op het gebied van KC-taken zien we veel beweging. Jaco van Hoorn is aangesteld als strategisch adviseur van de korpsleiding op een ander dossier. De overdracht van de portefeuille KC-taken lijkt inmiddels aanstaande. Binnenkort zal daarover meer bekend worden.

 

Een zorgelijk punt is dat ik steeds meer meldingen binnenkrijg van leden die te maken krijgen met afdelingen KC-taken waar inhoudelijke kennis volledig ontbreekt. Een niet door iedereen als prettig ervaren bedrijfscultuur, pensioen en ziekte maken dat veel afdelingen onderbezet zijn. Weliswaar zijn er 150 extra formatieplaatsen beschikbaar maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat daar niemand op afkomt. Zou dat wél het geval zijn dan is met qua opleiding niet in staat deze mensen te verwerken. Wat nu snel zichtbaar wordt is resultaat van vele jaren landelijke aansturing waar steeds geen kritiek op werd getolereerd. Nu ook Justis niet bereid is de bestuursrechtelijke taken van politie over te nemen zijn we benieuwd hoe de nieuwe portefeuillehoud(st)er dit wil gaan aanpakken. Dit zal afhangen van de kwaliteit van de adviseurs die deze om zich heen verzamelt en of hij/zij bereid is te accepteren dat kennis en kunde inmiddels voornamelijk bij de stakeholders aanwezig is. Dit zal niet voor het laatst zijn dat we hierover spreken.

 

Het kabinet is demissionair en het Ministerie van J&V kijkt uit naar de aanstelling van de eerde genoemde WWM-commissie. Even tijd dus om per vereniging een ‘wensenlijst’ op te stellen en deze te bundelen tot één product. Nu veel verenigingen weer een ALV kunnen organiseren zou dat een bruikbaar moment kunnen zijn om in overleg met de leden een plan de campagne op te stellen. Indien gewenst ben ik altijd bereid daarbij aanwezig te zijn om vragen te beantwoorden en wat uitleg te geven over onze gezamenlijke ‘lobby’ activiteiten.

 

Ik kijk er naar uit om uw bestuur en de leden weer in persoon te kunnen spreken. Rest mij u allemaal een bijzonder fijne vakantie te wensen.

 

Met vriendelijke groet,

PHOENIX-ADVISORY

 

 

Rob Boom