Enquête - Houderhaak Sauer & Sohn

 

Houderhaak Sauer & Sohn

Geachte collectioneur,

In verband met een inmiddels langlopend en voortdurend onderzoek naar de pistolen Sauer & Sohn Modell 1929 (rustpal haak), Modell 1930 (rustpal rond) en Behörden-Modell (rustpal rond en veiligheidstrekker) in het kaliber 7,65mm vragen wij u om hulp.

Naar alle waarschijnlijkheid zijn voornoemde modellen pistolen van een tweetal verschillende uitvoeringen van de houderhaak voorzien. Het verschil zit in de positie (hoogte) van het gat voor de houderhaakas in de houderhaak en uiteraard daarmee corresponderend het gat voor de houderhaakas in de kast van het pistool. Volgens tekening zijn deze houderhaken in het bedieningsvlak aan de onderzijde voorzien van groeven, wellicht is het aantal aangebrachte groeven per model houderhaak verschillend in totaal.
Wij zouden graag te weten komen of dit ook daadwerkelijk zo is, en daarvoor hebben wij zoveel mogelijk gegevens nodig.


Doorhalen wat niet van toepassing is
Ter verduidelijking van de gevraagde gegevens is op een separaat blad een schets weergegeven waardoor hier op een snelle en eenvoudige wijze deze gegevens kunnen worden ingevuld. Op het blad hoeven geen gegevens betreffende de collectie te worden ingevuld (dit mag uiteraard wel).

- Belangrijk is het juiste model pistool aan te geven en het fabrieksnummer te noteren in de lege vakken.

Sauer & Sohn:         Modell 1929    /     Modell 1930    /    Behörden-Modell

     

         - Wij vragen om één van de twee greep-platen van het pistool te verwijderen en dan vanaf de onderzijde van de kast de afstand tot aan de onderzijde van het gat voor de houderhaakas te meten.
Dit zal waarschijnlijk een afstand zijn van circa:                     11 mm  / 14 mm
 
- Of er een houderhaakschroef in de achterzijde van de greep is aangebracht:         JA  /  NEE

- Het aantal groeven dat in het bedieningsvlak van de houderhaak is aangebracht:    ……………..Gaarne retourneren per mail
Dit Formulier Houderhaak S&S kan na invulling en doorhalen worden verstuurd aan: mjslootweg@live.nl


Alvast hartelijk dank voor de medewerking,


Met vriendelijke groet,


Marck Slootweg
Bijlage schets houderhaak S&S: